Bliv investor

Hvordan kan jeg blive investor?

Det er nemt og enkelt at blive investor i vores to investeringsselskaber. Det er muligt at blive investor eller forøge sin investering ved hvert månedsskifte.

OBS: Formue Nord Markedsneutral og Formue Nord Fokus er lukket for ny kapital på ubestemt tid.

  1. Tegningblanket udfyldes og sendes denne til info@formuenord.dk eller per post – vi bekræfter efterfølgende modtagelse og fremsender dokumentpakke.
  2. Investeringsbeløbet overføres som anvist på tegningsblanketten til investeringsselskabets advokat.
  3. Den første hverdag i den efterfølgende måned gennemføres investeringen og du modtager din indtrædelsesbekræftelse, der angiver investeret beløb, antal kapitalandele og indre værdi ved indtrædelse. VP Securities leverer herefter dine kapitalandele til dit på tegningslisten angivne depot.

Månedsvist modtager du afkastrapportering, og du holdes løbende opdateret med nyheder, invitation til investor-arrangementer, generalforsamlinger m.m. Vi søger at holde dig informeret efter behov, hvilket afstemmes individuelt.

Hvordan kan jeg sælge kapitalandele igen?

Formue Nord Markedsneutral – Investor har mulighed for at indløse sine kapitalandele helt eller delvist til indre værdi efter udtrædelsesomkostninger
ved hvert månedsskifte. Indløsning skal varsles til Formue Nord A/S senest 14 dage før det månedsskifte hvor
indløsningen skal finde sted. Det anbefales at investor betragter kapitalandele i Formue Nord Markedsneutral A/S
som en langsigtet placering, men investor kan frit vælge at lade sig udtræde i henhold til ovenstående.

Formue Nord Fokus – Investor har mulighed for at indløse sine kapitalandele helt eller delvist til indre værdi efter udtrædelsesomkostninger
med 24 måneders varsel til et kvartalsskifte. Indløsning skal varsles til Formue Nord A/S senest 24 måneder før det
kvartalsskifte hvor indløsningen skal finde sted. Det anbefales at investor betragter kapitalandele i Formue Nord
Fokus A/S som en langsigtet placering, men investor kan frit vælge at lade sig udtræde i henhold til ovenstående.

Ofte stillede spørgsmål

Er der en minimumsinvestering?
Ja. Der skal investeres minimum DKK 1.000.000 pr. investeringsselskab.

Skal jeg investere i alle investeringsselskaber?
Nej. Vi anbefaler dog at man vurderer hvordan investeringsselskaberne passer i forhold til sin øvrige portefølje, risikoprofil og ønskede afkast.

Hvilke midler kan benyttes til investering?
Frie midler, pensionsmidler, selskabsmidler og virksomhedsordninger kan benyttes.

Skal jeg skifte bank?
Nej. Du beholder din nuværende bank, men du skal kunne overføre tegningsbeløbet kontant til investeringsselskabets advokats (HjulmandKaptain) klient konto som beskrevet på tegningsblanketten. Når indtrædelsen er ekspederet, frigiver advokaten tegningsbeløbet til investeringsselskabet, hvorefter det bliver investeret sammen med investeringsselskabets øvrige kapital. Du skal desuden have et depot hos din bank, hvor du kan modtage kapitalandelene som er VP-noterede.

Bliv kontaktet

Er du interesseret i at blive investor hos Formue Nord, eller ønsker du at vide mere, så udfyld formularen og bliv kontaktet af os.